Om mig

Irene Bratt Persson (f.1967) uppvuxen i Ugerup utanför Kristianstad, bor och verkar i Ignaberga utanför Hässleholm. Naturen och djuren är de största inspirationskällorna och teknikerna är skiftande. Tecknar i kol, blyerts och krita. Målar i akryl och olja. Skulpterar i lera.

 

Utbildning

Rum, scenografi och landskap, 15 hp, Lunds universitet 2018

Bild - en ämnesfördjupning i måleri II, 15 hp, Högskolan Kristianstad, 2017

Konstnärligt projektår, Önnestad konstskola 2016

Sociala medier och digital kommunikation 15 hp, Högskolan Kristianstad, 2015

Interkulturell kommunikation 15 hp, Högskolan Kristianstad, 2014

Samtals- och intervjuteknik I 15 hp, Högskolan Kristianstad, 2014

Bemötande och kommunikation ur ett socialpsykologiskt perspektiv 15 hp, Högskolan Kristianstad, 2013

Bild - en ämnesfördjupning i måleri II, 15 hp, Högskolan Kristianstad, 2013

Bild – en ämnesfördjupning i måleri I, 15 hp, Högskolan Kristianstad, 2012

Teckning 15 hp, Högskolan Kristianstad, 2012

Konsthantverkslinje, Glimåkra folkhögskola, 2008-2010

 

Utställningar

Galleriet i Isgrannatorp, Utställning påsk, 2017-2019

Hedbergshuset Vinslöv, Utställning påsk, Vinslövs konstförening, 2017

Kristianstad/Österlen airport, 2016-2017

Vinslövs bibliotek, 2016-2018

Nordskånska konstnärsgillets höstrunda, 2012-2018

 

About me

Irene Bratt Persson (f.1967) grew up in Ugerup outside Kristianstad, lives and works in Ignaberga outside Hässleholm in Sweden. Nature and animals are the greatest sources of inspiration and techniques are changing. Draws in coal, pencil and chalk. Paints in acrylic and oil. Sculptures in clay.

 

Education

Artistic project year, Önnestad school of arts, 2016

Art -the painting process II, Kristianstad University, 2015

Social Media and Digital Communication, Kristianstad University, 2015        

Intercultural Communication, 15 hp, Kristianstad University, 2014

Communication and Interviewing Technique, 15 hp, Kristianstad University, 2014

Art -the painting process II, 15 hp, Kristianstad University, 2013

Social Psychological Theories and Communication, 15 hp, Kristianstad University, 2013

Drawing 15 hp, Kristianstad University, 2012

Art -the painting process I, 15 hp, Kristianstad University, 2012

Art handicraft, Glimåkra Folk High School, 2008-2010

 

Exhibitions


Gallery Isgrannatorp, Easter Exhibition, 2017-2019

Hedberg house Vinslöv, Easter Exhibition, Vinslöv Art Association, 2017

Kristianstad / Osterlen airport, 2016-2017

Vinslöv library, 2016-2018

North skanska artist guild autumn round, 2012-2018

 
 
 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)